زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگرتنی ١٤١ خوێندکاری دبلۆمی باڵا دەرکرد.

بەپێی فەرمانی زانکۆیی ژمارە ٧/٢/٤٢٤٣ کە لە ١٦/٨/٢٠٢٣ دەرچووە و واژووی بەڕێز سەرۆکی زانکۆی لەسەرە، فەرمان لەسەر وەرگرتنی ١٤١ خوێندکاریماستەرا کە زنجیرە (١) بەناوی "تەوار سەردار صالح موسی" دەستپێدەکات و زنجیرە (١٤١) بە ناوی "سعاد عبد الرحمن صوفی" کۆتایی دێت، دەرکراوە.

 

 

 

 

 

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

 

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد

News Date
Image
زانکۆی کۆیە فەرمانی زانکۆیی بۆ وەرگیراوانی خویندنی باڵا (ماستەر) دەرکرد